Skip to main content

Tips voor kerken


01

Korter is beter

Duurt je normale kerkdienst 90 minuten? Probeer dan met een livestream rond de helft uit te komen. In hun eigen omgeving hebben mensen veel meer prikkels en afleiding dan in de kerkzaal. Daarnaast is de kans groot dat er ook extra op de kinderen gepast moet worden. Drie kwartier is lang genoeg voor een livestream-dienst.

Oefening baart kunst

Streamen jullie vanuit de kerkzaal? Dan is het voor een (s)preker best een gekke gewaarwording om voor een lege kerk te spreken. Biedt de spreker daarom de gelegenheid zich hierop voor te bereiden en oefen desnoods een avond van tevoren, zodat de schok op zondagochtend minder groot is.

02

03

Denk aan privacy

Als je livestream publiek toegankelijk is, kun je persoonlijkere mededelingen beter achterwege laten. Je hebt namelijk toestemming nodig van mensen om hun persoonsgegevens publiek te delen. Vergeet niet dat je publiek mogelijk veel groter is dan normaal. Vermeld ook bij het kerkgebouw duidelijk dat er een livestream wordt uitgezonden.

Benoem de crisis

Sinds januari is het nieuws rondom het coronavirus fors toegenomen. Gezien de huidige situatie in Nederland houdt dit je toehoorders vermoedelijk continu bezig. Als (s)preker, liturg of zangleider is het belangrijk aan te haken bij daar waar de mensen zijn. Je hoeft niet de hele dienst aan het virus te wijden, maar zorg er wel voor dat mensen zich gekend weten in hun zorgen.

04

05

Wees duidelijk in je verwachtingen

Is het de bedoeling dat je livestream voorkomt dat mensen naar het kerkgebouw komen? Benoem dat dan. Als je aangeeft welke technische mogelijkheden je wilt bieden, geef dan ook aan wat je niet wilt dat mensen doen.